top of page

Reguliere leerling

Een reguliere leerling heeft zich ingeschreven voor tenminste 1 trimester. Hierin volgt men lessen op een bepaald muziekinstrument die kunnen worden gecombineerd met andere cursussen.


Een reguliere leerling aan de Pegasus School kan zowel een kind als een volwassene zijn.


De volwassen reguliere leerling krijgt veelzijdig muziekonderwijs in Oude Muziek gerelateerde thema’s naar keuze. Hij krijgt de kans te leren in een creatieve en inspirerende omgeving met gelijkgestemden. Er kunnen lessen gevolgd worden in verschillende muziek-instrumenten (die zelfs kunnen worden gecombineerd) en er is een keuze uit diverse andere cursussen die bij zijn leeftijd en niveau passen. Hieronder vallen ook cursussen die meestal niet voor bezoekers toegankelijk zijn, zoals een cursus documentatie.


Alle kinderen nemen deel als reguliere studenten aan de Pegasus school. Zij volgen lessen met speciale aandacht van een afgeronde muziekeducatie voor de behoefte van elk individu. Een van onze doelen is de introductie van muziekgeschiedenis op een plezierige wijze.


Wij streven ernaar dat elke leerling bij ons het beste uit zichzelf haalt, zowel op muzikaal als op persoonlijk vlak. De school stimuleert dit door overleg tussen docent en de manager van de school over het te volgen studieprogramma van iedere individuele leerling. Daarnaast krijgen alle leerlingen ondersteuning bij de voorbereiding voor hun lessen en concerten.


Groepen leerlingen worden over het algemeen ingedeeld naar leeftijd en niveau om tegemoet te komen aan hun capaciteiten en persoonlijke ontplooiing. Zie ook Praktische Informatie.


 

bottom of page