top of page

Renaissance- en Barokdans

De masterclasses Renaissance- en Barokdans zijn toegankelijk voor reguliere studenten en bezoekers.

Ze zijn geschikt voor zowel kinderen als volwassen.

 

De lessen zijn op beginnersniveau – danservaring is niet nodig.

Renaissance- en Barokdans biedt je een prachtige mogelijkheid om iets van deze interessante periodes aan den lijve te ondervinden. Je maakt kennis met tradities uit die tijd, zoals het leven van de adel en de gegoede klasse. Zij beschouwden de dans, net als muziek, beeldende kunst en literatuur, als onontbeerlijk deel van hun dagelijks leven. De dansen worden uitgevoerd op muziek die in die tijd speciaal met dat doel is gecomponeerd. Het is dan ook inspirerend om kennis te maken met deze dansen, als je een renaissance- of barokinstrument speelt. Je zult je hierdoor nog beter kunnen laten meevoeren op het ritme en het Affekt uit die periodes.


Wij mogen ons gelukkig prijzen met een rijke schat aan overgeleverde dansen. Van de periode van halverwege de 15e eeuw tot ver in de 18e eeuw is veel bewaard gebleven. Een grote variëteit aan fascinerende dansen waarborgt de mogelijkheid voor een brede selectie, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Van simpele en langzame dansen tot snelle en complexe varianten, die de danser de gelegenheid bieden om zijn of haar virtuositeit te demonstreren. De dansen nemen je mee naar vroegere tijden. Samen met anderen geniet je van de elegantie, sierlijkheid en soms zelfs humor die deze dansen karakteriseren.

Meer informatie over de masterclass introductie:

In deze masterclass zal een relatief eenvoudige renaissancedans worden ingestudeerd. Daarnaast zal er een introductie tot de barokdans zijn in de vorm van een menuet. Terwijl je de basiselementen voor deze dansen leert, valt er veel plezier

te beleven.

Dorothée Wortelboer & Hila Katz ©

​ 

​ 
​ 

Dorothée Wortelboer – Renaissance- en Barokdans

 

Na een klassieke balletopleiding specialiseerde Dorothée Wortelboer zich in renaissance-

en barokdans. Voor talloze producties van historisch muziektheater was en is zij, zowel in Nederland als in het buitenland, verantwoordelijk voor de dansresearch, -reconstructie en choreografie en werkt(e) daaraan mee als uitvoerend danseres.

Zij richtte het ensemble Folia op in 1988; Folia producties variëren van solo uitvoeringen, begeleid door een of twee musici, tot grote theaterdansproducties met acht dansers en een volledig barokorkest. Sinds 1994 is zij eveneens artistiek leidster van de amateurdansgroep Fiori di Folia, die een prachtige basis en experimentele werkvloer is gebleken voor talloze theatrale producties met historische dans. Dorothée heeft drie CDs met muziek voor renaissance- en barokdansen geproduceerd, waarvan er twee zijn verschenen in combinatie met een praktische danshandleiding die door haar geschreven werd. De CDs en boeken (verkrijgbaar in drie talen) genieten een wereldwijde erkenning en verspreiding.

Dorothée Wortelboer is een geliefd docent bij workshops, cursussen and zomerscholen, zowel in Nederland als in vele andere Europese landen en in Australië.

.

bottom of page